LUVCELEBS

Daily meet celebrity with new activity

like


มาฟังเฉลย!!!แบบชัดๆ เมื่อหน้ากากปลาคาร์ป หลุดเอ่ยชื่อตัวเอง กลางรายการ กรรมการถึงกับลั่นกันทั้งสตู!!